MAG MOTORS

MOTORS 2 TEMPS

El motor de 2 temps (o motor de cicles) és un tipus de motor de combustió interna que fa el cicle operatiu en dues curses de pistó. L’admissió del fluid actiu s’ha d’efectuar durant una fracció de la carrera de compressió i l’escapament s’ha de produir durant una fracció de la carrera de treball.